FullSizeRender-1

Marius Engh (50) er coach, mental trener, foredragsholder, parterapeut, terapeutisk- og medisinsk hormonyogainstruktør og partner/eier av Livslyst & Motivasjon AS, sammen med Rebekka Nøkling, som eier: Livslyst & Motivasjon Senteret, LivslystMagasinet og LivslystStudioet (lydstudio/podcast). Selskapet har spesialisert seg på: mental trening, coaching, parterapi, familieterapi, relasjonsbygging, endringsprosesser, gruppe- og lederutvikling, prosessutvikling, forskningsformidling, produktutvikling av forskningsbaserte opplæringstilbud og skreddersydde utdanningsmoduler, terapeutisk yoga- og meditasjon og pusteteøvelser.

FOR DIREKTE TIMEBESTILLING OG PRIS FOR COACHING MED MARIUS PÅ LIVSLYST & MOTIVASJON SENTERET

Marius er utdannet sosionom fra Diakonhjemmet Høyskole, med tilleggsutdanning fra Universitetet i Oslo innen: Professional installation ethics and human view og kurs innen Health Enviroment and Security, Function Evaluation, Psychiatric Suffering og Solution Focused Approach.

Som coach, mental trener og parterapeut bruker Marius Livslyst & Motivasjon AS sin coachingmetode – utviklet av selskapet – med utgangspunkt i Cand Scient Rebekka Nøkling sin faglige kompetanse og samarbeid med faren som er Magister i psykologi. 

I tillegg er Marius opptatt av å bygge opp og videreutvikle Livslyst & Motivasjon AS sin brede Livslyst-kursportefølje for privatmarkedet og bedrifter/organisasjoner. Han er spesielt opptatt av å ivareta og tilrettelegge kurs og klasser også for menn – og parterapi som gir konkrete og positive resultater for paret, men også for barna om det gjelder familier. Hans samtalegrupper for mennLIVSLYST-yogakurs kun for menn og parkurset han utviklet sammen med Rebekka er eksempler på dette.

Marius underviser i LIVLYST-yoga og Medi Yoga – og er diplomert og sertifisert MediYoga-instruktør og Dinah Rodrigues-yogainstruktør spesialisert innen: kreft, hormoner, diabetes, stress og depresjoner. Marius har en bred og lang ledererfaring fra sosialt arbeid med barn og voksne innen fagfeltene: rus, psykiatri, barnevern, asylmottak (både for familier og for enslige mindreårige) og rehabilitering.

Siste nytt er også Livslyst & Motivasjon AS sin skreddersydde prosessveiledning for bedrifter – som Marius er hovedansvarlig for.

Han er også eier/medlem av Wild Card Sailingteam, har deltatt aktivt i Norges Snowboardforbund de siste 16 årene i ulike prosjekter og som Technical Director for Norges Cupen og han har også engasjert seg i Øst-Afrika og Kenya i gatebarnsproblematikk, arbeidet med ungdomsprosjekter i Nairobi og vært med i oppstart av et barnehjem der.

FOR DIREKTE TIMEBESTILLING OG PRIS FOR COACHING MED MARIUS PÅ LIVSLYST & MOTIVASJON SENTERET

KONTAKT OSS!
Har du spørsmål, eller ønsker du mer informasjon? Send oss en e-post: post@livslystogmotivasjon.no eller ring oss på: 900 71 428 eller 474 65 380, så hjelper vi deg med glede!