Rebekka Nøkling_Livslyst & Motivasjon

Rebekka Nøkling (50) er grunnleggeren og partner/eier av Livslyst & Motivasjon AS, sammen med Marius Engh, som eier Livslyst & Motivasjon SenteretLivslystMagasinet og LivslystStudioet. Hun jobber som coach, mental trener, kurs- og utdanningsleder, medisinsk og terapeutisk yogainstruktør og parterapeut. Rebekka er en profilert podcastprogramleder og foredragsholder som har holdt foredrag for tusenvis av mennesker rundt om i Norge og i Sverige, Italia, Tyskland og USA. Hun jobber også som helsejournalist, bl.a. kjent fra flere helseserier i Tara – Norges største kvinnemagasin og i LivslystMagasinet.  I tillegg underviser Rebekka medisinstudenter på en høyskole og hun er rektor og utdanningsansvarlig på mPOWER Academy AS – som har som mål å få flere til å bli “kronisk friske” i samfunnet vårt.

FOR DIREKTE TIMEBESTILLING OG PRIS FOR COACHING MED REBEKKA PÅ LIVSLYST & MOTIVASJON SENTERET

Rebekka  brenner for å hjelpe mennesker som ønsker en personlig vekst som skaper positive endringer – og en hverdag med mindre stress og mer livslyst. Dette gjør hun ved å dele sine stressmestringsverktøy og sin kunnskapserfaring og unike kompetanse gjennom sine: foredrag, workshops, terapeutiske og medisinske yogakurs: LIVSLYST-yoga, MediYoga, Hormon-yoga og Diabetes-yoga – og andre kurs fra vår brede LIVSLYST-kursportefølje. Videre er hun opptatt av å samarbeide tverrfaglig for å hjelpe og “se hele mennesket”. Dette gjenspeiles i hennes podcasteserier i Nettavisen og i LivslystStudio, artikler i LivslystMagasinet og ellers i media Rebekka holder også kontinuerlig foredrag for helsepersonell på Helseforetak og sykehus om bl.a.: forskningsformidling, stressmestring- og pusteøvelser og medisinsk yoga & meditasjon rundt om i hele landet.

Det at Rebekka fikk brystkreft i ung alder gjorde at hun måtte lære seg å mestre motgang og bli en «overlever med senskader». Resultatet ble at hun utviklet sine personlige livsmestringsverktøy og en egen coachingmetode som er basert på hennes livserfaring, banebrytende forskning i grensesnittet mellom: genforskning, endokrinologi, hjerneforskning og psykologi og som viser hvordan kropp og sinn henger sammen, samt samarbeidet hun har med faren og Magister i psykologi, Olav Nøkling, som ledet psykologiundervisningen på Norges Idrettshøyskole i flere tiår.

Rebekka fant raskt ut at hennes mestringsverktøy også kunne være verdifulle i jobbsammenheng. Særlig når man skal lede andre, eller samarbeide – og hvor målet er å løfte hverandre og unngå relasjonsstress og sykmeldinger. Hennes verktøy er svært konkrete og kan brukes med en gang. De reduserer stress umiddelbart, skaper tillit og skaper ny og positiv energi, som smitter over på omgivelsene – på jobben, men også privat.

Rebekkas klienter er i alderen fra 6-96 år og inkluderer bl.a. toppidrettsutøvere, helsepersonell, næringslivsledere, folk som lider av angst, kroniske smertepasienter, ME-pasienter og unge og voksne som lider av ulike spiseforstyrrelser. Mange tar også kontakt med Rebekka for å lære seg å forebygge stress, enten fordi de er pårørende, har stressende jobber, er ledere/arbeidsgivere som skal gjennomføre viktige endringsprosesser, eller fordi de må prestere i idretten eller på andre arenaer – og hvor det å bruke mental trening er en naturlig og viktig del av prosessen for å nå sine mål.

Rebekka er Cand. Scient med en bred medisinsk genforskningbakgrunn. Hun er også sertifisert og diplomert MediYoga-instruktør og Dinah Rodrigues-hormonyogainstruktør spesialisert innen: stress og utbrenthet, kreft, diabetes, hormoner og depresjoner. I tillegg har hun flere ganger undervist på MediYoga-instruktør- og terapeut utdanningen her i Norge.

Rebekka holder også forskningsforedrag og workshops både i Norge og i Sverige, bl.a. på Karolinska Universitet og MediYoga-Instituttene sammen med grunnleggeren av MediYoga, Göran Boll – som nå også har startet sitt I AM-prosjekt. 

Rebekka har tilleggsutdanning innenfor psykologi og juss fra UiO, Lov- og bransjekunnskap fra Legemiddelindustriforeningen, terapeutisk og medisinsk yoga/meditasjon, samt prosjektledelse og journalistikk fra Høyskolen i Oslo. Videre har hun gått flere år i lære hos sin far og Magister i psykologi, Olav Nøkling, som bl.a. ledet psykologiundervisningen på Norges Idrettshøyskole i flere tiår, ved siden av sin privatpraksis for profilerte ledere. Rebekka er også fagansvarlig og underviser medisinstudenter på Bjørknes Høyskole i kjemi, biokjemi, genetikk og molekylærbiologi.

Rebekka har de siste 20 årene hatt flere lederstillinger innenfor områdene «Life Science» i inn- og utland, og bl.a. vært helseforlagssjef og redaktør ved Universitetet i Oslo (UiO) i Birkeland Publications, prosjektleder i Bio-Medisinsk Innovasjon AS og vært direktør i Aberia Healthcare. Rebekka har også tidligere vært driftsleder- og senterkoordinator for Vardesenteret (et senter for kreftrammede og pårørende på Radiumhospitalet). Hennes brede fagkompetanse, unike kunnskapserfaring og formidlingsevne har gjort at Livslyst & Motivasjon AS har spesialisert seg på å utvikle enkle, men kvalitetssikrede livsmestringsverktøy som kan brukes umiddelbart – og som Rebekka formidler gjennom sin lystbetonte historiefortelling, men som likevel er faglig forankret.athenas-logo_Rebekka Nøkling_Livslyst & Motivasjon

Dette gjør Rebekka også i samarbeid med Norges største foredragsformidlingsbyrå Atheneas.

Gjennom hennes ledererfaring innen Life Science, som spenner seg fra å være Global produktsjef for medisinske genroboter i internasjonale selskaper (GenoVision og Qiagen), til å formidle forskningen ut til allmennheten gjennom bøker og TV-serier, til å starte opp innovative bio- og genteknologiske selskaper (på oppdrag av Helse-Norge sine offentlige kommersialiseringsenheter), så har hun en god oversikt over hva som rører seg i “forskningen som kan hjelpe deg”. Gjennom sitt mangeårige internasjonale arbeid og personlige nettverk av professorer og toppforskere fra hele verden, så har hun og selskapet derfor en kontinuerlig tilgang til nye forskningsresultater som foredles til nye stressmestringsverktøy. Dette har resultert i en bred LIVSLYST-produktportefølje – som nettopp tilbys til det private markedet og det offentlige helsevesenet.

FOR DIREKTE TIMEBESTILLING OG PRIS FOR COACHING MED REBEKKA PÅ LIVSLYST & MOTIVASJON SENTERET

KONTAKT OSS!
Har du spørsmål, eller ønsker du mer informasjon? Send oss en e-post: post@livslystogmotivasjon.no eller ring oss på: 900 71 428 eller 474 65 380, så hjelper vi deg med glede!