MediYoga


FullSizeRender-5Rebekka Nøkling og Marius Engh er partnere/eiere av Livslyst & Motivasjon AS og diplomerte og sertifiserte MediYoga-instruktører spesialisert på: stress og utbrenthet, kreft, kvinnelige hormoner og depresjoner.

De tilbyr ulike MediYoga-kurs i kombinasjon med Livslyst & Motivasjon sine etablerte livs- og stressmestringsverktøy og coachingmetode på Livslyst & Motivasjon Senteret – hvor de også har knyttet til seg andre diplomerte MediYoga-instruktører med sykepleie og fysioterapeut bakgrunn.

I tillegg til MediYoga-klassene på Livslyst & Motivasjon Senteret i Oslo, så tilbyr Marius og Rebekka også kurs og én-til-én oppfølging ved ulike behandlingssentre de samarbeider med. De reiser også rundt om i hele landet for å holde skreddersydde kurs og foredrag for ulike pasientgrupper, organisasjoner og arbeidsplasser.

MediYoga (medisinsk yoga) har blitt utviklet gjennom kliniske og terapeutiske forskningsstudie med titusentalls deltakere på flere hundre svenske arbeidsplasser siden begynnelsen av 1996, samt resultatene fra internasjonale vitenskapelige yogastudie. I databasen PubMed (The National Library of Medicine, Washington, USA) finnes det flere tusen forskningsrapporter fra hele verden som på forskjellige måter og i forskjellige sammenhenger viser yogaens og meditasjonens målbare effekter, både fysisk, psykisk og helt ned på cellenivå. LivslystMagasinet vil snart publisere flere artikler, skrevet av Rebekka Nøkling som også er Cand. Scient. og helsejournalist, og som vil forklare mange av disse evidensbaserte resultatene – så følg med i LivslystMagasinet eller på vår Livslyst & Motivasjon-facebook side!

Kursleder Marius Engh_klassisk yogautgangsposisjon
MediYoga tar utgangspunkt i klassisk Kundaliniyoga – en meget gammel, opprinnelig yoga fra nord i India og Tibet.

MediYoga slik den er formet og utviklet på MediYoga Institutet (MI) i Stockholm, er en terapeutisk yogaform som tar utgangspunkt i klassisk Kundaliniyoga – en meget gammel, opprinnelig yoga fra nord i India og Tibet, med røtter i den tantriske tradisjonen, og en av de eldste former for yoga vi kjenner til. I tillegg er det vevet inn grunnleggende aspekter fra Ayurveda, den mangetusenårige indiske legekunsten, og komponenter fra den tradisjonelle kinesiske medisinen. MediYoga samarbeider også tett med flere forskningsinstitusjoner i Sverige bl.a. Karolinska Institutet, Danderyds Sjukhus og i Stockholms Universitets regi.

Sufisirkel
I MediYoga kombineres fysiske øvelser og stillinger med puste- og konsentrasjonsteknikker. Her demonstrerer Marius Engh øvelsen: Sufisirkler.

MediYoga er derfor et forskningsbasert, helsefremmende og velutprøvd terapeutisk verktøy som benyttes bl.a. innen rehabilitering, forebygging og behandling av kroniske/stressrelaterte lidelser ved et hundretalls helseenheter rundt omkring i Sverige, og etter hvert i økende grad også i Norge. I Sverige kan legene henvise pasienter direkte til en MediYoga-instruktør, og det er bare et tidsspørsmål før dette også vil/bør skje i Norge – som et offentlig tilbud.

Det som hovedsakelig skiller MediYoga fra andre yogaformer er at øvelsene er forskningsbaserte og terapeutiske. I tillegg har alle som underviser i MediYoga en grunnleggende medisinskfaglig bakgrunn.
MediYoga skiller seg fra andre yogaformer ved at øvelsene er forskningsbaserte og terapeutiske – og alle MediYoga-instruktører har en grunnleggende medisinskfaglig bakgrunn.

MediYoga omfatter et hundretalls ulike program og meditasjoner og er et utpreget terapeutisk system som kan anvendes ved rehabilitering for grupper med ulike behov, for eksempel astmatikere, utbrenthet/ME, ulike former for ryggproblemer, hjertelidelser, søvnforstyrrelser, spiseforstyrrelser, hormonforstyrrelser, kreftpasienter, Parkinson, migrene med mer. Samtidig skreddersys yogaen for den enkeltes spesifikke behov.

Fysiske øvelser og stillinger kombineres med puste- og konsentrasjonsteknikker. Korte, enkle yogaøkter kombineres med dyptvirkende meditasjoner som en integrert helhet, for å skape spesifikke terapeutiske effekter. Og ut i fra yogaens grunnleggende intensjon, vil det kunne gi en dyp og energimessig balanse på flere nivåer. Alle øvelsene utføres alltid med utgangspunkt i den individuelle kursdeltagerens evne og kapasitet. Også svært utmattede og kronisk syke personer kan derfor delta i utøvelse av Medisinsk Yoga.

Det som hovedsakelig skiller MediYoga fra andre yogaformer er at øvelsene er forskningsbaserte og terapeutiske. I tillegg har alle som underviser i MediYoga en grunnleggende medisinskfaglig bakgrunn. For mer informasjon/kilde: www.mediyoga.com

HAR DU SPØRSMÅL ELLER ØNSKER DU MER INFORMASJON?

Ta direkte kontakt med partner/eier av Livslyst & Motivasjon/MediYoga-instruktør Rebekka Nøkling via e-post eller mob: 900 71 428,

eller

partner/eier av Livslyst & Motivasjon Senteret/MediYoga-instruktør Marius Engh
via e-post
 eller mob: 474 65 380

VELKOMMEN!

Skulptur